Loading... Loading...

Habitació DC

Disseny d'un armari per a una habitació de mida reduïda

Podeu consultar el procés d’aquest projecte al nostre blog: DC Room – “Como se hizo”

Disseny de dormitori

Ubicació

Eixample Barcelona

Projecte

Març a Abril 2017

Execució

Juny 2017

Contractista

Cuines Castro

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest