Loading... Loading...

Casa GV125

Reforma interior d'una casa entre mitgeres

La reforma interior d’aquesta casa unifamiliar a la ciutat de Barcelona planteja el repte de millorar els espais interiors sense adoptar decisions radicals. La casa havia estat reformada feia no més de 10 anys i eren condicionants del projecte mantenir la cuina i un dels banys tal i com estaven. Juntament amb la posició de l’escala, el marge d’actuació era petit.

La proposta d’actuació busca treballar en les relacions que s’estableixen entre els diferents espais de la casa. La creació d’obertures de major dimensió, gelosies, i portes que desapareixen generen un espai format de petits espais interconnectats entre si. La qualitat de l’espai generat recau doncs en les visuals que travessen els diferents àmbits de la casa.

A nivell tècnic la proposta també inclou la millora de la eficiència energètica de l’edifici mitjançant la millora de l’aïllament tèrmic de tota la casa. S’actua per l’interior per tal de respectar la façana exterior de la casa que es trobava en bon estat.

La materialitat de la proposta busca un espai de caire minimalista però acollidor. La paleta de colors és simple i radical, amb el blanc i negre com a protagonistes. L’ús de la fusta de roure a paviment i elements del mobiliari, i els elements tèxtils doten l’espai de la calidesa adequada per una llar.

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ORIGINAL

Reforma interior de una casa entre medianeras

Projecte

Juliol 2019 a Novembre 2020

Obra

Gener 2021 a Juliol 2021

Ubicació

Barcelona

Superficie

100m²

Equip

David Benito, Laia Guardiola, Juana Garcia, Cristina Muñoz

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest