Loading... Loading...

Apartaments SF

Partició i reforma de dos apartaments de lloguer

L’objectiu del projecte era dividir en dos apartaments d’un típic pis de l’eixample barceloní, compartimentat i amb poques estances iluminades de forma natural, que es conservava pràcticament en el seu estat original. En tot moment s’ha volgut preservar el caràcter del antic habitatge, mantenint els elements caràcterístics d’aquest tipus d’edificis. Al mateix temps, s’ha buscat distribuir els espais de forma que la llum fós present en les estances principals.

ESTAT ORIGINAL DE L’HABITATGE ABANS DE LA REFORMA


El objetivo del proyecto era dividir en dos apartamentos un típico piso del ensanche de Barcelona, compartimentado, y con pocas habitaciones iluminadas de forma natural, que se conservaba en su estado original. En todo momento se ha querido preservar el carácter de la antigua vivienda, manteniendo los elementos característicos de este tipo de edificios. Al mismo tiempo, se ha buscado distribuir los espacios de forma que la luz estuviera presente en las estancias principales.


Project target was to divide in two apartments a tipical bacelonian Eixample flat, with a lot of room separations, few rooms with natural light, but well conserved, almost in its original state. From the first moment, we wanted to preserve the existing flat enviroment, mantaining the characteristic elements for that kind of buildings, such as pavements, windows, doors and ceilings. At the same time, housing distribution wants the main rooms to have natural light.

Partició i reforma de dos apartaments de lloguer

Localització

Plaça Sagrada Familia, Barcelona

Projecte

Març a Maig 2007

Obra

Gener a Juny 2008

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest