Loading... Loading...

El patio de mi casa

Projecte Finalista. Guanyador d’una beca del Concurs J5 2006

El nombre total d’habitatges demanats pel concurs, feia gairebé inevitable la total ocupació del solar on s’emplaça el projecte. Es planteja desenvolupar solucions unifamiliars no convencionals, que permetin esgotar els parametres urbanístics de la parcel.la sense haver de rehuir substancialment el nombre d’habitatges. Es pretén crear un edifici plurifamiliar que es generi i s’entengui com la agrupació d’un contjunt d’habitatges unifamiliars.

La proposta es desenvolupa a partir de la implantació d’un módul mínim sobre el que es desenvoluparà el contjunt, una crujia estructural de 3,50m. Cada un d’aquests habitatges de 70m² de superfície útil es desenvolupa longitudinalment dins d’aquesta crujia estructural, i en una sola planta. La llum entra fins a l’interior a través de múltiples patis que perforen el contjunt d’habitatges unifamiliars.

El pati és el centre a partir del qual s’organitza la vida a la casa andalusa. A més de tradició, el pati és una eficaz desposta als efectes que un clima càlid i extrem com l’andalús té sobre l’arquitectura. Sota de cada pati, es construeixen uns dipòsits on s’acumula l’aigua de la pluja, que després es podrà reutilitzar per al regadiu dels jardins. Aquesta aigua permet a la vegada crear un microclima en els patis que refresca notablement els habitatges.

El número total de viviendas demandadas para el concurso hacía casi inevitable la total ocupación del solar en el que se emplaza el proyecto. Se plantea desarrollar soluciones unifamilares no convencionales que permitan agotar los parámetros urbanísticos de la parcela sin tener que reducir substancialmente el numero de viviendas. Se pretende crear un edificio plurifamiliar que se genere y se entienda como la agrupación de un conjunto de viviendas unifamiliares.

La propuesta se desarrolla a partir de la implantación de un módulo mínimo sobre el que se organizará el conjunto, una crujía estructural de 3,50m. Cada una de estas viviendas de 70 m² de superficie útil se desarrolla longitudinalmente dentro de esta crujía estructural y en una sola planta. La luz llega hasta su interior a través de múltiples patios que perforan el conjunto.

El patio es el centro a partir del cual se organiza la vida en la casa andaluza. Además de tradición, el patio es una eficaz respuesta a los efectos que un clima cálido y extremo como el andaluz tiene en la arquitectura. Debajo de cada patio se construyen aljibes donde se acumula el agua de la lluvia, que después se podrá reutilizar para el regadio de los jardines. Este agua a su vez permite crear un microclima en los patios que refresca notablemente las viviendas.

The total houses number required for the contest made almost impossible to build the whole parcel where de project must be placed. We tried to develope non conventional single houses solution, that allows us to build to many houses as possible withouth breaking urbanistic laws. We wanted to create an multihousing building that is made, and it’s understood as a group of single houses.

Our proposal is developed from a minimal structural module of 350cm implantation. This, will be the main rithym of the rest of the project. Each one of the 70m² single houses will be developen into a structural unit, in a unique level. Light arrives to the interior through the multiple coutyards that drill the building.

The courtyard is the center that organizes life in traditional houses of Andalucía. In adition to its tradition, the courtyard is a smart answer to the effects that the hot and extreme climate of Andalucía have on the buildings. Under each courtyard, water deposits that are filled with rain are built. This rain water, can be reused to water the gardens, and at the same time, its presence, allows to create a microclimate that cools the houses.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

El patio de mi casa

Concurs

J5 2006. 50 habitatges V.P.O. a Cuevas del Almanzora, Almería, Andalusía.

Organitzador

Junta d'Andalusia

Any

Novembre 2006