Loading... Loading...

Habitatge A1921

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Emplaçament

Nou Barris, Barcelona

Projecte

Maig a Juny 2017

Obra

Abril a Juny 2018

Fotografia

David Benito

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest