Loading... Loading...

Habitatge JS51

En afrontar la reforma d’aquest habitatge que originalment va ser construit com habitatge protegit als anys 50, es van prendre com a objectius aconseguir unes dimensions més generoses a les habitacions, i tractar com a un únic espai la zona de dia, unificant visualment el conjunt de cuina i sala, que anteriorment estava separat en dos.

Es busca que la llum natural sigui la protagonista dels espais, i que els usuaris de l’habitatge puguin gaudir de les espectaculars vistes que hi ha des de l’edifici. La zona de dia dóna a les dues façanes de l’edifici, de manera que es pot gaudir de les vistes al mar i a la muntanya des de l’espai central de l’habitatge, a l’hora que tenim una ventilació òptima.

El tractament dels espais interiors s’ha fet amb un estil funcional i modern, combinat amb l’ús d’alguns mobles dels anys 70 que ja tenien els propietaris.


Al afrontar la reforma de esta vivienda que originalmente se construyó como vivienda protegida en los años 50, se tomaron como objetivos conseguir unas dimensiones mas generosas en las habitaciones, y tratar como un único espacio la zona de día, unificando visualmente el conjunto de la sala y la cocina, que anteriormente estaban separados.

Se busca que la luz natural sea la protagonista de los espacios, y que los usuarios de la vivienda puedan disfrutar de las espectaculares vistas que hay des del edificio. La zona de día da a las dos fachadas del edificio, de forma que se puede disfrutar de vistas al mar y a la montaña des del espacio central de la casa, a la vez que tenemos una ventilación óptima.

El tratamiento de los espacios interiores se ha hecho con un estilo funcional y moderno, combinado con el uso de algunos muebles de los años 70 que ya tenían los propietarios.


When facing the refurbishment of a flat in a former official protection housing building dated on the 50s, we set our targets on achieve a bigger dimensions for the rooms at the night zone, and to work on the day zone as a unique space. We did this last one by visually unifying the kitchen and the living room, which were previously separated by a corridor.

We wanted natural lighting to be the main character of the spaces, while the house users enjoy the spectacular sights from the building. The day zone has access to the two facades of the building, allowing simultaneous sights to the sea and the mountain from the main space of the house, while an optimal ventilation of the space takes place too.

The interior spaces treatment follows a functional and modern style, combined with the use of 70s furniture that already had the owners of the flat.

Reforma integral d’un habitatge

Localització

Sant Andreu, Barcelona.

Projecte

Juny a Agost 2012

Obra

Setembre a Desembre 2012

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest