Loading... Loading...

Habitatge MCC

L’espai de cuina de l’habitatge es repensa per a la inclusió d’una vinoteca. Es divideix l’espai en dos, destinant la part final a cuina, mentre que l’espai d’accés es converteix en una zona de degustació de vins. Una gran estanteria customitzable presideix la taula. Cada un dels estants principals pot restar buit, contenir un classificador multiposició d’ampolles multiposició, o contenir una vitrina.

En el tractament per als banys de l’habitatge s’ha optat per dues línies estètiques totalment diferents. El bany de convidats es configura amb tonalitats tecnològiques, en la gamma dels colors plata, mentre que el bany principal incorpora tons daurats per aconseguir una atmosfera més càlida.


El espacio de la cocina de la vivienda se ha repensado para incluir una vinoteca. El espacio se divide en dos, destinando la parte final a cocina, mientras que el espacio de acceso se convierte en una zona de degustación de vinos. Una gran estantería customizable preside la mesa. Cada uno de sus estantes puede quedar vacío, contener un clasificador multiposición de botellas, o contener una vitrina.

En el tratamiento de los baños de la casa se ha optado por dos líneas estéticas totalmente diferentes. El baño de invitados se configura con tonalidades tecnológicas, en la gamma de los colores plateados, mientras que el baño principal incorpora tonos dorados para conseguir una atmósfera más cálida.

 


Kitchen area of the apartment is adapted to include a wine cellar. The space is divided in two. The inner part is used to place the kitchen while the access area is used as a wine tasting area. Customizable shelved furniture and a table make up the area. Each shelve can be configured in different ways. They can remain empty, with a multiposition wine rack, or containing a glass cabinet.

In bathroom design we decided to give them totally different treatments. The invitees bathroom is configured in technological tones, in silver colours, while the main bathroom includes golden surfaces in order to achieve a warmer ambience.

Reforma parcial d'habitatge

Localització

Carrer Viladomat, Barcelona.

Fase 1

Març a Juny 2010

Fase 2

Abril a Juliol 2011

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest