Loading... Loading...

Liquified, projecte guanyador

“LIQUIFIED”, PROJECTE GUANYADOR DEL PRIMER CONCURS DE DISSENY INTERNACIONAL ROCA (EL BANY D’HOTEL DEL FUTUR)

Dos estudiants de l’ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), David Benito Cortázar i Laia Guardiola Raventós, han guanyat el premi del Concurs internacional de Diseny Roca. El bany d’hotel del futur, convocat per ROCA, i organitzat per BCD, Barcelona Centre de Disseny.
El jurat, format per Rafael Moneo (president), Soledad Lorenzo, Santiago Miranda, Olivier Saguez, Ramón Sanfeliu i Beatriz Vidal, actuant Isabel Roig com a secretaria del mateix,ha valorat la eficaç aportació de solucions i els valors escultòrics de la proposta, facilitant el diàleg entre l’ambient del bany amb el dormitori, al temps que resol la privacitat entre espais. Així mateix, el jurat ha distingit la capacitat de suggerencia i la recreació d’un paisatge poc convencional, responent perfectament al objectiu del concurs i als conceptes actuals de la nova identitat per a les habitacions d’hotel.

En aquesta primera edició del concurs, ROCA ha escollit cinc països (Espanya, Italia, França, Portugal i Regne Unit) per a participar, amb la intenció d’ampliar la convocatòria a altres països en properes edicions.

El premi inclou una dotació econòmica de 4.000 euros i a més, el projecte guanyador serà convidat al event 100% Design de Londres (Setembre 2005) per a ser presentat en el estand de ROCA. Una oportunitat excel·lent per a que aquests joves creatius es donguin a coneixer entre dissenyadors, arquitectes i empreses internacionals.

Link: JumpTheGap

Dos estudiantes de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), David Benito Cortázar y Laia Guardiola Raventós, han ganado el premio del Concurso Internacional de Diseño ROCA. El baño del futuro, convocado por ROCA y organizado por BCD, Barcelona Centro de Diseño.

El jurado, formado por Rafael Moneo (presidente), Soledad Lorenzo, Santiago Miranda, Olivier Saguez, Ramón Sanfeliu y Beatriz Vidal, actuando Isabel Roig como secretaria del mismo, ha valorado la eficaz aportación de soluciones y los valores escultóricos de la propuesta, facilitando el diálogo entre el ambiente del baño con el dormitorio, al tiempo que resuelve la privacidad entre ambos espacios. Asimismo, el jurado ha distinguido su capacidad de sugerencia y la recreación de un paisaje poco convencional, respondiendo perfectamente al objetivo del concurso y a los conceptos actuales de una nueva identidad para las habitaciones de hotel.
En esta primera edición del concurso, ROCA ha elegido cinco países (España, Italia, Francia, Portugal y Reino Unido) para participar, con la intención de ampliar la convocatoria a otros países europeos en próximas ediciones.
El galardón incluye una dotación económica de 4.000 euros y además el proyecto ganador será invitado al evento 100% Design de Londres (Setiembre 2005) para ser presentado en el estand de ROCA. Una oportunidad excelente para que estos jóvenes creativos se den a conocer entre diseñadores, arquitectos y empresas internacionales.

Extraido de Roca Press Room

Two students from ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona), David Benito Cortázar y Laia Guardiola Raventós, have won the award of the contest Concurso Internacional de Diseño ROCA. The bathroom of the future, announced by ROCA and organized by BCD, Barcelona Centro de Diseño.

The jury, formed by Rafael Moneo (president), Soledad Lorenzo, Santiago Miranda, Olivier Saguez, Ramón Sanfeliu and Beatriz Vidal, acting Isabel Roig as secretary,has valued the positive contribution of solutions and the sculpturical values of the proposal, making the union between the atmosphere of the bathroom and the bedroom easier, but at the same time keeping both spaces independent. The jury has also valued its capacity of sugerence and the recreation of a not very conventional landscape,answering perfectly to the contest objectives and the actual concept of a new identity for the hotel´s bedrooms.
In this first edition of the contest, ROCA has chosen five countries (Spain, Italy, France, Portugal and Great Britain) to participate, with the intention of widening the call to other european countries in future editions.
The award consists of an economic donation of 4.000 euros and the winning project will be invited to the event 100% Design in London (September 2005) to be shown in ROCA´s stand . An excellent opportunity for these young creatives to be known among designers, architects and international enterprises.

Extract from Roca Press Room

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest