Loading... Loading...

Liquified

Liquified, the devious topography of pleasure

Una barra massissa es derreteix i es moldeja per la calor dels cossos. La matèria es doblega a les necessitats lúdiques i funcionals d’un bany. Una peça escultòrica que involucra a tot l’espai, fent interactuar totes les activitats que es realitzen en una habitació d’hotel. Un paisatge que convida al plaer de prendre’s les coses amb el temps que demanen.
La proposta es basa en la definició de sis peces bàsiques combinables entre elles. Cada peça pot encadenar-se amb les altres fins a crear una successió infinita. La lliure combinació d’aquestes peces permet crear innumerables topografies de bany, solucions personalitzades a cada habitació, a cada hotel…

Una barra maciza se derrite y se moldea por el calor de los cuerpos. La materia de rinde a las necesidades lúdicas y funcionales de un baño. Una pieza escultórica que involucra a todo el espacio, haciendo interactuar todas las actividades que se llevan a cabo en una habitación de hotel. Un paisaje que invita a tomarse las cosas con su debida calma.
Nuestra propuesta se basa en la definición de seis piezas básicas combinables entre ellas. Cada pieza se puede encadenar con las demás hasta crear una sucesión infinita. La libre combinación entre piezas permite crear innumerables topografías de baño, soluciones personalizadas para cada habitación, para cada hotel…

A solid bar melts and is modelled by body heat. Matter bends to both ludic and functional needs of a bathing area. A sculpture that fills the whole space, playing an important role in all activities which take place in a hotel room. A landscape appealing to the pleasure of doing things at its required pace, with no rush.
Our proposal is based in the design of six basic pieces, which can be altogether combined. Every piece can be easily connected to the others and can create an infinite sequence. Free combination of these pieces ensures the creation of endless bathroom topographies, so that it is quite simple to find a solution for every room, every hotel, every need…

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Primer premi del Concurs: “International Roca Design Competition: The hotel Bathroom of the future”

Organitzador

ROCA

Any

2005