Loading... Loading...

Plató Restaurant

La celebració d’un àpat és un moment especial, per la bona companyia i per les sensacions que el menjar ens transmet. Aquest fet mereix un entorn que adient. Entenem el restaurant com un escenari que s’adapta a cada situació, i on els protagonistes són els comensals.

El menjador esdevé un plató i cada taula es situa en el lloc adequat per a crear una atmosfera acollidora.El menjador és un espai polivalent que es pot adaptar a les diferents situacions. Es planteja una tarima sense fi sobre la qual es poden situar lliurement les diferents taules. Uns panells mòvils semitransparents acaben de configurar l’espai que pot ser més compartimentat per a ambients íntims, o totalment obert per a grans celebracions. És un espai que sorprendrà a cada nova visita.

En contacte directe amb el carrer es troba l’espai de bar. Es planteja una gran barra central que domina l’espai i ofereix diferents maneres de gaudir d’un àpat informal, ja sigui dempeus o còmodament assegut. Es tracta d’un espai en continua activitat. Una pared lluminosa de color variable acompanya la barra i genera diferents escenografies de color.


La celebración de una comida es un momento especial, por la buena compañía y por las sensaciones que la comida nos transmite. Este hecho merece un entorno adecuado. Entendemos el restaurante como un escenario que se adapta a cada situación, y donde los protagonistas son los comensales.El comedor se convierte en un plató y cada mesa se situa en el lugar adecuado para crear una atmosfera acogedora.

El comedor es un espacio polivalente que se puede adaptar a las diferentes situaciones. Se plantea una tarima sin fin sobre la que se pueden situar libremente las diferentes mesas. Unos paneles móbiles semitransparentes acaban de configurar el espacio, que puede ser más compartimentado para ambientes íntimos, o totalemente abierto para grandes celebraciones. Es un espacio que sorprenderá en cada nueva visita.

En contacto directo con la calle se encuentra el espacio de bar. Se plantea una gran barra central que domina el espacio y ofrece diferentes maneras de disfrutar una comida informal, ya sea de pie, o cómodamente sentado. Se trata de un espacio en contínua actividad. Una pared luminosa de color variable acompaña la barra y genera diferentes escenografias de color.


Having a meal is a special moment, due to the company and the sensations that food gives us. This deserves an appropiate enviroment. We understand the restaurant as an scenary that can be adapted to each situation, and where the main character are the fellow guest. Restaurant becomes a kind of TV or photograph set, and each table is placed in the correct place to create a welcoming enviroment.

Dinning room is a polyvalent space that can be adapted to different situations. There is a non-ended platform where different tables can be placed freely. Some semitransparent mobile panels are the space configurators. The space can be very sergegated for intimate enviroment, or wide open for large events. The space will surprise you every visit.

In direct contact with street there is the bar space. The main element is a great central bar. It offers different ways to enjoy an informal meal, just standing on comfortably seated. It is a space in continous activity. A light wall variable in colour accompanies the bar and generates different colour scenes.


EL LOCAL ABANS DE LA REFORMA

Imatge i projecte d'interiorisme del restaurant Plató

Localització

Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona

Projecte

Juny a Juliol 2007

Obra

Agost a Octubre 2007

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

Robert Justamente

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest