Loading... Loading...

Habitatge T31

Reforma interior d'un habitatge a Badalona

El punt de partida en aquest projecte era un sobreàtic de dimensions reduïdes amb una distribució de sala i tres habitacions. Les dues terrasses a costat i costat eren el principal valor del espai però la configuració del pis no en facilitava l’ús, a més del fet que estaven sensiblement per sobre del nivell del interior. Una de les dues terrasses estava ocupada per la cuina que s’havia construït en un espai guanyat a la terrassa i esdevenia així quelcom consolidat on no es podria actuar.

Els objectius del propietari que van esdevenir els del nostre projecte eren:

  • Aconseguir un espai interior lluminós que gaudís de la privilegiada terrassa que quedava lliure.

  • Millorar les transicions entre l’espai interior i els espais de terrassa (i cuina), que es trobaven mig metre per sobre del nivell principal.

  • Generar una configuració interior el més diàfana possible incorporant un dormitori convencional i un segon espai que permetés acollir convidats de forma esporàdica.

L’espai interior es concep com una sola unitat segregable segons les necessitats del moment. A partir de desnivells i particions mòbils es defineixen els diferents àmbits de l’habitatge que resten delimitats amb diferents graus de privacitat.

La sala d’estar esdevé el centre de l’habitatge oferint dos àmbits d’estar – sofà i chillout. A partir d’aquest punt s’estableixen relacions diverses vers la resta d’àmbits: El menjador es disposa a un nivell elevat per resoldre la transició amb la cuina existent. El rebedor de la casa es pot tancar aconseguint que el dormitori formi un conjunt tipus suite amb el bany de la casa. Per últim, una gran partició mòbil permet segregar la sala en dos espais, on un d’ells esdevé una habitació de convidats esporàdica.


PLANTA ESTAT ORIGINAL:

 

FOTOS ESTAT ORIGINAL:


El punto de partida en este proyecto era un ático de dimensiones reducidas con una distribución con sala y tres dormitorios. Las dos terrazas a lado y lado eran el principal valor del espacio pero la configuración del piso no facilitaba su uso, a parte de encontrarse sensiblemente por encima del nivel interior. Una de las dos terrazas estaba ocupada por la cocina, construida en su día ganado espacio del exterior. Este espacio quedó pues fuera de la actuación al estar consolidado pero no ser modificable.

Los objetivos del propietario se convirtieron en los del proyecto:

  • Conseguir un espacio interior luminoso que disfrutase de la privilegiada terraza que quedaba libre.
  • Mejorar las transiciones entre interior y exterior, así como con el espacio de cocina, que se encontraban 50cm por encima del nivel principal.
  • Generar una configuración interior lo más diáfana posible, incorporando un dormitorio convencional y un segundo espacio que permitiera acoger invitados de forma esporádica.

El espacio interior se concibe como una única unidad segregable según las necesidades del momento. A partir de desniveles y particiones móviles se definen los diferentes ámbitos de la vivienda que quedan delimitados con diferentes grados de privacidad.

La sala de estar se convierte en el centro de la vivienda ofreciendo dos ámbitos: sofá y chillout. A partir de este punto se establecen relaciones diversas con el resto de espacios: el comedor se dispone en un nivel elevado para resolver la transición con la cocina existente; el recibidor de la casa se puede cerrar consiguiendo que el dormitorio principal forme un conjunto tipo suite con el cuarto de baño de la casa; por último, una gran partición móvil permite dividir la sala en dos espacios resultando uno de ellos una habitación de invitados esporádica.


The starting point for this refurbishment project was a small penthouse with a highly frangmented layout including three bedroom and a living room. Its two terraces at the sides were the biggest asset of the space, but the existing configuration of the flat didn’t facilitate their enjoyment. In addition those terraces were well over the inner level, and one of them included the flat’s kitchen, once constructed gaining space from outdoors. That area remaind out of our project, as in can’t be now legally modified.

The owner’s needs become the project goals:

  • Achieve a luminous interior space wich could enjoy the unoccupied terrace.
  • To enhance the transition between the interior and elevated spaces – Terraces and kitchen – which were elevated 50cm.
  • To generate an open space layout including a conventional bedroom, and a space for setting up a guests dormitory.

Interior space is conceived as a segregatable unit which changes according to each time needs. Different areas are defined using platforms and mobile partitions. That allows to set up different flat configurations with varied privacy degrees.

The living room becomes the hous center piece with two areas: the sofa and the chillout. That living space has different relationships with the spaces beside it: the dinning area is slightly elevated solving the relation with the kitchen; the flat receiver can be closed achieving an in suite configuration joining bedroom and bathroom; finally, three sliding panels allow to split the livingroom in two, and create the secondary bedroom for the time guests are in the house.


Reforma interior d'un habitatge

Projecte

Novembre'18 a Març'19

Obra

Abril'19 a Juny'19

Emplaçament

Les Corts, Barcelona

Equip

David Benito, Laia Guardiola, Adrián Muñoz, Sara Ortega, Juana García

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest