Loading... Loading...

Rambla & Co

Tercer premi del concurs per a un nou punt d’informació turística a la Rambla Nova de Tarragona.

L’aigua dels rius es mou sempre buscant el camí més ràpid cap al mar, sempre avall, sempre recte. Les rambles són els grans rius peatonals de les ciutats. La circulació és lineal i està continguda dins d’un espai definit, segregat de la circulació de vehicles i separat de les voreres. Es tracta d’un espai direccional, amb dos pols d’atracció situats als seus extrems que enfatitzen aquesta axialitat.

El nou punt d’informació turística de la Rambla Nova ha de d’introduir un nou punt de focalitat dins d’aquest ambient sense produïr una ruptura del flux de circulació i a la vegada ha de tenir suficient força per intentar no passar desaparcebut. Ha de trobar l’equilibri entre aquests dos punts i a la vegada, poder donar resposta a la variabilitat de situacions a les que ha de fer front el nou punt d’informació.

Es planteja la construcció d’una unitat bàsica d’emmagatzematge que pot arribar a duplicar el seu volum per tal d’aconseguir l’espai necessari per a desenvolupar-hi diferents activitats. Es tracta d’un element canviant que pot introduir diferents relacions amb el seu entorn. La U exterior de vidre es desplaça respecte el cos fixe i genera al seu interior una zona protegida per a l’atenció al públic.

El agua de los rios se mueve buscando el camino más rápido hacia el mar, siempre hacia abajo, siempre recto. Las ramblas son los grandes rios peatonales de las ciudades. La circulación es lineal, y està contenida en un espacio definido, segregado de vehiculos y aceras. Se trata de un espacio direccional, con dos polos de atracción situados en sus extremos que enfatizan la axialidad.

El nuevo punto de información turística de la Rambla Nova tiene que introducir un punto de focalidad en este ámbito sin producir una ruptura en el flujo de circulación, y a la vez, ha de tener suficiente fuerza para intentar no pasar desapercibido. Debe encontrar el equilibrio entre estos dos puntos y a la vez, dar respuesta a la variabilidad de situaciones a las que hará frente el nuevo punto de información.

Se plantea la construcción de una unidad bàsica de almacenamiento que puede llegar a duplicar su volumen para conseguir el espacio necesario para desarrollar sus actividades. Se trata de un elemento cambiante que puede introducir diferentes relaciones con su entorno. La U exterior de vidrio se desplaza respecto al cuerpo fijo y genera en su interior una zona protegida para la atención al público.

River’s water moves following the fastest way to reach de sea, always down, always straight. Ramblas are the main pedestrian rivers of the cities. Their circulation is lineal, and contained in a defined space, appart from cars and sidewalks. It’s a directional space, with two attraction points in its ends which enphasize axiality.

The new tourist information point must be a new attraction point in the Ramblas, but without breaking circulation flows. At the same time, it must be enought strong to attract people attention. It must find the right balance between that point and also, to answer to the different situations that will happen at the new information point.

We planned the construction of a bàsic storage unit, which can duplicate its volume to gain the necessary space to develop its activities. It’s a changing element, which can have different relation ways with its enviroment. The glass U shape slides from the main body and generates inside a public attention protected zone.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Rambla & Co

Concurs

Tercer premi del concurs per a un nou punt d’informació turística a la Rambla Nova de Tarragona.

Organitzador

Patronat de Turísme de Tarragona

Any

2006