Loading... Loading...

Restyling H3M

Restyling de la perruqueria H3M

Set anys després de la reforma de la perruqueria realitzada a 2007, es plantejava la forma d’actualitzar l’espai per donar-li una imatge mes actual i coherent amb la línia de productes naturals que es fan servir al saló H3M Barcelona.

Es cercava que l’espai tingués una imatge més propera i natural, deixant enrera l’anterior configuració de colors neutres. Per a aconseguir-ho, s’ha treballat amb una paleta de colors que generin una atmosfera renovada i acollidora.

S’ha volgut accentuar el caràcter diferenciat dels diferents espais que configuren el local, associant un color diferent a cadascuna de les zones del saló:

 • Un color ocre suau i lluminós per a la zona de tall.
 • El color verd oliva ofereix un fons ideal per a la exposició de productes basats en els components naturals.
 • Un vermell fosc ofereix una atmosfera relaxada i elegant a la zona d’espera.
 • El verd suau de la zona de rentat i tocador, dóna un caràcter diferenciat a aquesta segona zona de treball.

Siete años después de la reforma de la peluquería realizada en 2007, se planteaba la forma de actualizar el espacio para darle una imagen más actual y coherente con la línea de productos naturales que se usan en el salón H3M Barcelona.

Se buscaba que el espacio tuviese una imagen cercana y natural, dejando atrás la anterior configuración de colores neutros. Para conseguirlo, se ha trabajado con una paleta de colores que generen una atmósfera renovada y acogedora.

Se ha buscado acentuar el carácter diferenciado de los diferentes espacios que configuran el local, asociando un color diferente a cada una de las zonas del salón:

 • Un color ocre suave y luminoso para la zona de corte.
 • El color verde oliva ofrece un fondo ideal para la exposición de productos basados en los componentes naturales.
 • Un rojo oscuro ofrece una atmósfera relajada y elegante para la zona de espera.
 • El verde suave de la zona de lavado y tocador, da un carácter diferenciado a esta segunda zona de trabajo.

Seven years after the hairdressing saloon refurbishment made on 2007, the space must be adjusted in order to achieve a renewed and more contemporary image, according to the line of natural made products used at H3M Hairdressing.

We looked for a closer and more natural image, going away from the previous neutral colors scheme. That is why there has been used colors that allow us to generate a warm and cosy environment.

We wanted to give a differenced flair to each one of the different spaces that configure the saloon, painting each of them with its own color.

 • A soft and light ochre shade for the cutting zone.
 • The olive green offers an ideal background to the natural based products exhibition.
 • A dark red gives the waiting area a relaxed and elegant environment.
 • A light green shade in the washing zone gives it a unique character.

Restyling comercial de H3M Hairdressing

LOCALITZACIÓ

Plaça Sagrada Família 5, Barcelona

PROJECTE

Febrer’15

EXECUCIÓ

Març’15

EQUIP

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

FOTOGRAFIES

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest