Loading... Loading...

Terrassa a l’Eixample

Reforma de terrassa

En una illa de l’Eixample Cerdà travessada per un passatge residencial, les condicions d’assolellament i privacitat d’una terrassa situada en el principal queden clarament afectades per la alta ocupació i el veïnatge. El disseny d’aquest espai exterior de 30m² parteix de l’objectiu de generar un espai de descans i privacitat per als seus propietaris amb un mínim cost i impacte sobre els elements constructius i definitoris de l’espai.

El projecte es planteja la construcció de dues zones principals d’activitat, una sala d’estar i un menjador a l’aire lliure que aportin confort i control solar extra a l’interior de l’habitatge. Tota la intervenció es fa en construcció en sec, sense alterar les condicions inicials dels acabats i dels tancaments de l’edifici – paviment de terrat a la catalana amb rajola ceràmica, porxo amb estructura de bigues metàl·liques i revoltons de voltes ceràmiques a la catalana.

IMATGES DE LA TERRASSA ABANS DE LA REFORMA:


En una manzana del Ensanche Cerdà partida en dos por un pasaje residencial las condiciones de asoleo y privacidad de una terraza situada en un principal quedan claramente afectadas por la alta ocupación del vecindario. El diseño de este espacio exterior de 30m² se plantea com el objetivo de generar un espacio de descanso y privacidad para sus propietarios con un minimo coste e impacto sobre los elementos constructivos y definitorios del espacio.

El proyecto se plantea la construcción de dos zonas principales de actividad, un salón y un comedor al aire libre que aporten confort y control solar extra a las dependencias interiores de la vivienda. Toda la intervención se plantea con construcción en seco, sin alterar las condiciones iniciales de los acabados y los cerramientos del edificio histórico -pavimento tipo terrado a la catalana con rasilla cerámica, porche con estructura de viguetas metálicas y casetones de bovedilla cerámica.


In one block of the Eixample Cerdà split in two by a residential passage the conditions of privacy and sunning of terrace situated on a low level are clearly affected by the high occupancy of the neighborhood. The design of this 30sqm outdoor space arises in order to create a space for relaxation and privacy for its owners at minimal cost and impact on building and defining elements of space.

The project sets two main areas of activity, a lounge and outdoor dining, that provide comfort and extra solar control to the inner housing units. All intervention poses with drywall without altering the initial conditions of the finishes and the historic building enclosures -ceramic pavement type roof, metal-framed porch beams with ceramic pieces in between.

Terrassa a l'interior d'illa de l'Eixample

Localització

Plaça Sagrada Familia, Barcelona.

Projecte

Abril 2014

Obra

Juliol 2014

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest