Loading... Loading...

Udaletxekoplaza es uno de los 3 proyectos ganadores

El projecte “Udaletxekoplaza” de FFWD, ha estat seleccionat entre els tres guanyadors del concurs d’idees per a la nova Casa Consistorial del municipi vasc d’Etxebarri.

El proper dia 3 de maig es cel·lebrarà l’acte públic d’entrega de premis als finalistes i es farà una explicació pública dels projectes finalistes per part dels seus autors.

Després d’un procediment negociat restringit amb els tres equips guanyadors, l’ajuntament d’Etxebarri escollirà el projecte que finalment es construirà. Els seus autors seran adjudicataris de la redacció del projecte técnic i la direcció d’obra del nou edifici de l’Ajuntament.

El proyecto “Udaletxekoplaza” de FFWD, ha sido seleccionado entre los tres ganadores del concurso de ideas para la nueva Casa Consistorial del municipio vasco de Etxebarri. 

El próximo dia 3 de mayo, se celebrará el acto público de entrega de premios a los finalistas y se harà una exposición pública de los proyectos finalistas por parte de sus autores.

Después de un procedimiento negociado restringido con los tres equipos ganadores, el ayuntamiento de Etxebarri escogerà el proyecto que finalmente se construirà. Sus autores seràn adjudicatarios de la redacción del proyecto técnico y la dirección de obra del nuevo edificio del Ayuntamiento.

The FFWD project “Udaletxekoplaza”, have been selected between the three winning projects of the competition for the new Townhall at the basque town of Etxebarri. 

Next 3rd of may will be held the public awards ceremony for finalists projects, and there will be an explanation of the finalists projects by their authors. 

After a restricted negotiation with the three winner teams, Etxebarri council will select project that will be built. Their authors will get the asignment of the project for the new townhall, with all the works that it include.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest