A FFWD estem orgullosos de presentar un dels nostres projectes més destacats: la construcció d’una casa unifamiliar a Sant Boi de Llobregat. Aquest projecte és un exemple de com combinem disseny contemporani, sostenibilitat i tecnologia avançada per crear habitatges únics i funcionals. A continuació, us expliquem el procés de disseny i construcció, així com els reptes i les solucions adoptades per aconseguir aquest resultat.

Procés de Disseny

1. Anàlisi de les Necessitats del Client: El primer pas en aquest projecte va ser entendre les necessitats i els desitjos dels propietaris. Vam tenir diverses reunions per assegurar-nos que la casa complís amb totes les seves expectatives, tant a nivell estètic com funcional.

2. Disseny Conceptual: A partir de les converses amb els clients, vam començar a desenvolupar el disseny conceptual de la casa. Ens vam centrar en crear espais amplis i lluminosos, aprofitant al màxim la llum natural i les vistes de l’entorn.

3. Integració amb l’Entorn: Un dels nostres objectius principals va ser integrar la casa de manera harmònica amb l’entorn natural. Per aconseguir-ho, vam dissenyar una envolupant que permetés una òptima incidència solar a l’hivern i una protecció adequada a l’estiu.

Estructura i Construcció

1. Estructura Metàl·lica: Optar per una estructura de pilars i bigues metàl·liques va ser una decisió clau per aquest projecte. Aquest sistema estructural permet una execució més ràpida en comparació amb altres sistemes com el formigó armat, reduint així el temps total de construcció.

2. Envolupant amb Aïllament Elevat: Vam posar un èmfasi especial en l’aïllament de l’envolupant de l’edifici per garantir una alta eficiència energètica. Això contribueix a mantenir una temperatura confortable a l’interior de la casa durant tot l’any, reduint alhora el consum energètic.

Sostenibilitat i Eficiència Energètica

1. Aprofitament Solar: La casa està dissenyada per aprofitar la incidència solar de manera eficient durant l’hivern, permetent l’entrada de llum i calor natural. A l’estiu, els voladissos i altres elements arquitectònics protegeixen l’interior del sol intens, evitant així el sobreescalfament.

2. Plaques Solars Fotovoltaiques: Hem instal·lat un sistema de plaques solars fotovoltaiques que genera energia renovable per al consum diari de la casa. Aquest sistema redueix la dependència de fonts d’energia convencionals i disminueix l’impacte ambiental.

3. Aerotèrmia: Per garantir una climatització eficient, la casa està equipada amb un sistema d’aerotèrmia. Aquest sistema utilitza l’energia de l’aire exterior per proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient i sostenible.

Reptes i Solucions

1. Coordinació de l’Estructura Metàl·lica: Un dels reptes principals va ser la coordinació precisa de l’estructura metàl·lica. Vam treballar estretament amb enginyers especialitzats per assegurar-nos que tot el procés de muntatge fos fluid i sense contratemps.

2. Optimització de l’Aïllament: Assegurar un aïllament òptim va requerir una selecció acurada de materials i una execució meticulosa durant la construcció. El nostre equip va supervisar constantment cada fase per garantir que els estàndards d’aïllament es complissin.

3. Integració de Sistemes Sostenibles: La integració de les plaques solars i el sistema d’aerotèrmia va ser un altre repte que vam superar amb èxit gràcies a la col·laboració amb experts en energia renovable. Vam assegurar que tots els sistemes treballessin conjuntament per oferir el màxim rendiment energètic.

Casa unifamiliar en Sant Boi de Llobregat

Casa unifamiliar en Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Conclusió

El projecte de la casa unifamiliar a Sant Boi de Llobregat és un exemple perfecte del compromís del nostre estudi amb el disseny innovador, la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Gràcies a l’ús d’una estructura metàl·lica, un aïllament elevat i la integració de sistemes energètics sostenibles, hem aconseguit crear un habitatge que no només és visualment atractiu, sinó també funcional i respectuós amb el medi ambient.

Si esteu interessats en conèixer més sobre aquest projecte o voleu informació sobre com podem ajudar-vos a crear la vostra llar somiada, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Aquí podreu consultar aquest projecte de construcció d’una casa unifamiliar a Sant Boi de Llobregat.