Ja hem acabat la primera fase de la obra, que bàsicament ha consistit en despullar l’espai per a poder veure quins elements constructius hi trobavem.

 

El resultat ha estat en part previsible, i en part sorpresa.

El que hi hem trobat és el següent:

PAVIMENT HIDRÀULIC

A partir d’una cata inicial que haviem fet, sabiem que sota del paviment de gres hi havia peces de rajola hidràulica original, però desconeixiem com les trobariem i si estarien a tot el pis.

A aquesta primera fase de la obra s’ha hagut de retirar amb compte tot el paviment de gres, mirant de no fer malbé les peces que hi podia haver a sota. Un cop completat aquest pas, vam confirmar que es conservaven totes les peces originals del pis, i amb aquestes peces, s’entenia perfectament com havia estat la distribució original de l’habitatge.

La mala notícia es que hi havia un alt nombre de peces esquerdades i que per tant, no serien aprofitables. Vam fer inventari de les peces trobades per dibuixos, i posteriorment es va procedir a separar-les del seu suport, deixant ja a la vista la cara superior de les bigues del forjat inferior.

En aquest segon pas, es van trencar algunes peces mes amb el que amb les peces aprofitables de les recuperades, haviem de definir com les incorporariem al nostre projecte.

Al següent plànol veureu la previsió de colocació de les peces segons l’inventari fet i adaptat a la nova distribució. La idea es generar unes catifes que es distribuixen per l’espai, prioritzant la seva col·locació a la zona de dia, i deixant unes catifes més senzilles als peus dels llits en els dormitoris.

 

SOSTRES

A sobre dels falsos sostres existents – el de plaques de guix, i els sostres originals d’encanyissat – hi vam trobar el darrer forjat de l’edifici. Esperavem trobar un forjat pla, sobre el qual hi hagués els envanets de sostremort dels clàssics terrats a la catalana, però el que vam trobar es que no existia aquesta cambra d’aire de coberta per sobre del forjat, sinó que estava entre el sostre de canyís i el forjat.

Per altra banda, el forjat que hem trobat es de bigues de fusta de gran secció, i amb un entrebigat ceràmic pla. Per sort, les bigues es troben molt ben conservades gràcies a la brea que porten aplicada, i no tindrem problemes de corcs o tèrmits.

Es decideix que es mantindran les bigues a la vista a tot el pis excepte als banys. Per a millorar les condicions tèrmiques de l’edifici després de la pèrdua de la cambra d’aire que hi havia sobre l fals sostre s’aïllarà l’entrebigat a tot arreu, a excepció de la sala, on es deixarà tot a la vista.

MURS

Els murs que defineixen els límits de l’habitatge són d’obra ceràmica. La idea inicial era deixar-los a la vista, i ho podrem mantenir en la majoria d’espais, doncs no estan gaire malmesos per regates. A les habitacions si que caldra fer jocs malabars per a tapar les zones mes deteriorades d’aquests murs, ja que es la zona on estan pitjor.

S’han fet proves de neteja d’aquestes parets i sembla que les podrem deixar ben polides.

Al espai de la futura sala s’ha trobat un mur no estructural de panderete, que donarà un cert contrapunt a tota la obra ceràmica de la resta de murs.

——–

Finalment, s’ha fet una xapa de compressió amb conectors al forjat per a tenir una bona base sobre la que posar-hi el nou paviment i les particions.

Anteriors entrades d’Obra M11:

Part I – Primeres decisions