S’ha iniciat la segona fase de la obra un cop hem tingut clar com fer servir les peces de paviment hidráulic recuperades, i definit el tractament a donar als elements de l’estructura de l’edifici que aniran vistos.

A diferencia del que es habitual, en aquesta obra farem primer el paviment, després passarem a executar la compartimentació, i finalment els sostres. Per tant, anirem de baix cap a dalt.

En primer lloc cal fer inventari de totes les peces disponibles per a iniciar les feines de neteja de les mateixes i veure quantes queden senceres.

La següent operació consisteix en replantejar tot el paviment, tenint en compte la futura posició de les parets. Es una feina delicada, ja que tot es relaciona a uns elements que encara no hi son.

Obra-M11_P3_Repl-01

Un cop replantejat, s’han de colocar les peces de paviment hidràulic formant catifes indepentents. Es important respectar la cota superior de cada peça, ja que finalment tot ha de quedar anivellat.

Un cop tenim les catifes, cal preveure el pas d’instal·lacions per a la zona de la futura sala, on al tenir les parets i sostres a la vista, no podrem passar instal·lacions ocultes. Optem per ocultar-les al paviment.

El següent pas es la formació de la capa de formigó que reomplirá els espais entre les catifes.

Quan ho tenim tot executat, el darrer pas per al paviment será polir conjuntament tant les peces d’hidràulic com el formigó. Per a fer-ho caldrà fer servir eines diferents per a les diferents zones. Una mola mes potent per al formigó, i una de mes fina per al paviment hidràulic.

El resultat final es prometedor. Tenim una superfície molt lliscant i especular sobre la que construir la comptartimentació.

Anteriors entrades d’Obra M11:

Part I – Primeres decisions

Part II – Despullant l’espai