Loading... Loading...

Façana SF18

Rehabilitació de façana a l'Eixample de Barcelona

La construcció de l’edifici objecte d’aquesta rehabilitació data de finals del segle XIX i principis del XX. La seva façana, composada per planta baixa i tres pisos, representa un exemple arquetípic del model constructiu i compositiu dels primers edificis de l’Eixample de Barcelona. Sense tenir cap element singular, el valor històric de l’edifici rau en el fet que representa l’estil que va construir l’eixample de la ciutat.

Cap als anys 60, es van fer modificacions en la planta baixa de la façana. El local comercial passava a tenir un aparador amb marquesina que ocupava tot l’ample, i generava un vestíbul comercial des del qual s’accedia a l’escala de veïns. Un dels objectius de la reforma és retornar l’edifici al seu estat original, restituint els accessos al local i l’escala des del carrer.

Per a la rehabilitació s’ha netejat el l’estuc de façana, per tal de trobar-hi els colors originals de la mateixa. Després de la neteja del revestiment, que es conservava en bon estat, s’ha acolorit la façana mitjançant la tècnica de la veladura. El resultat és una façana que tot i haver recuperat la seva policromia original, manté la pàtina de la seva història.

Rehabilitació de façana de l'eixample a Barcelona

Emplaçament

Plaça Sagrada Família, Barcelona

Projecte

Setembre’12

Obra

Gener a Febrer’13

Equip

Laia Guardiola Raventós
David Benito Cortázar

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest