Loading... Loading...

Habitatge A1921

Reforma interior i canvi d'ús de local a habitatge

Al projecte Habitatge A1921 el principal repte va ser resoldre el parament que separava l’espai interior del carrer situat a peu pla.

El local únicament tenia possibilitat de ventilació i il·luminació a través de la façana al carrer, i era també a través d’aquest parament per on s’havia de resoldre l’accés a l’espai. A més la solució proposada havia de garantir una certa privadesa per al futur usuari de l’habitatge. Tot això s’havia de resoldre sense afectar a la composició de buits arquitectònics de la façana general de l’edifici on s’actuava.

La proposta per al tancament de façana es va resoldre mitjançant una fusteria modulada a tres altures on cadascuna de les franges generades tenia una funció clara: la franja baixa ofereix un sòcol opac per separar-nos de l’espai públic; la franja central per permet generar obertures per a la ventilació necessària de les estances interiors amb obertures reixades que limiten la visió obliqua des del carrer; i la franja superior translúcida facilita la màxima entrada de llum a l’espai interior.

Amb les relacions carrer-habitatge ja resoltes es configura el programa funcional interior, que està molt condicionat per la existència de dues crugies estructurals perpendiculars a la façana. A la més gran d’elles es disposa l’accés a l’habitatge i la zona de dia amb una cuina de concepte obert. A la crugia petita es disposa la zona de nit amb un petit distribuïdor obert que dona accés al bany i al dormitori de l’habitatge desde la zona de dia.

Entre la zona de dormitori i la sala d’estar es disposa una finestra que estableix un eixamplament visual dels dos espais sense comprometre la privacitat entre ells gràcies a la seva disposició en contacte amb la façana.

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Emplaçament

Nou Barris, Barcelona

Projecte

Maig a Juny 2017

Obra

Abril a Juny 2018

Fotografia

David Benito

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest