Loading... Loading...

Habitatge C13.2

Reforma interior d'un habitatge a Badalona

El punt de partida per a la reforma d’aquest pis situat en un edifici plurifamiliar entre mitgeres al centre de Badalona era un habitatge força compartimentat, amb una zona de dia en contacte amb la façana a carrer de mides reduïdes, i fins a 4 habitacions de mides diverses repartides en l’espai restant de l’habitatge. Malgrat la presencia d’un balcó amb bones vistes a la façana posterior, els espais hi donaven l’esquena, quedant aquest espai exterior de la casa com un mer safareig a l’aire lliure.

La proposta de reforma buscava en primera instància la re-estructuració total del programa funcional de l’habitatge que no requeriria de tants dormitoris per al nou ús que se li volia donar.

La posició de l’escala de l’edifici i el seu pati interior adossat establia dues àrees independents a l’interior de l’habitatge: una en contacte amb el carrer, i l’altra amb la façana posterior i el pati d’interior d’illa.

La primera decisió va ser disposar una amplia zona de dia a la part posterior de l’edifici i en contacte amb el balcó existent. A través de la gran obertura que es va generar per comunicar la sala i el balcó es podria gaudir d’una entrada de llum generosa, i incorporar l’espai exterior per a l’ús diari de l’habitatge. A conseqüència d’aquesta decisió, les dues habitacions i el bany de l’habitatge quedarien emplaçats a la part del pis mes propera al carrer.

El projecte busca que totes les estances de l’habitatge s’interrelacionin amb els espais adjacents. Es cerca una concepció diàfana de l’habitatge on cada espai és partícep dels espais que té al seu costat.

Això s’aconsegueix gràcies al tractament donat als elements mòbils de compartimentació: Finestres correderes-batents, portes corredisses ocultes en els envans i portes batents de dues fulles de paviment a sostre doten als espais d’aquesta capacitat d’expansió més enllà dels seus límits.

La sala d’estar és el centre neuràlgic de l’habitatge. Aquest espai s’organitza al llarg d’una bancada multifuncional que realitza la transició des de la cuina i el pati interior de l’edifici fins a la façana posterior on trobem el balcó. Aquesta superfície de fusta dóna lloc al sofa de la sala, i serveix a l’hora com a estanteria i com a element d’emmagatzematge gràcies a la possibilitat d’accedir al espai interior del banc mitjançant les seves tapes de fusta.

En la trobada de l’habitatge amb la façana posterior trobem dos elements clau del projecte. El primer d’ells es la gran finestra balconera de fulles corredisses-batents, que genera una gran obertura lliure que comunica de forma generosa el balcó i la sala d’estar, fent que ambdós espais es beneficiin mutuament d’aquesta nova relació. Al mateix temps les persianes alacantines situades al pla de la barana del balcó permet poder controlar les vistes, l’incidència solar, i la privacitat d’aquest espai exterior guanyat, que passa a ser part de l’habitatge en els mesos menys freds de l’any.

A l’altre extrem de la sala d’estar hi trobem la cuina. Aquesta envaeix part de l’espai natural de la sala entrant a formar part d’ella malgrat ser una estança independent. Una finestra interior fins a sostre de fulles corredisses-batents permet controlar el grau de relació entre els espais i possibilita la integració i seperació d’ambdós a voluntat.

D’entre els elements de separació entre habitacions cal destacar les portes diseñades a mida per al projecte. Es tracten de portes de pas amb dues fulles batents muntades una a sobre de l’altra. La seva configuració permet poder mantenir una ventilació creuada a tot l’habitatge sense condicionar-ho a la privacitat, doncs la fulla superior es pot moure de forma independent de la fulla inferior. Al mateix temps, el seu disseny sense marc superior reforça la percepció de continuitat de l’espai interior, doncs no interromp la continuïtat del sostre a la zona mes compartimentada de l’habitatge.


Entrades relacionades del blog:

Habitatge C13.2: Elements de relació entre espais


FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ORIGINAL:

 

 

Reforma interior d'un habitatge a Badalona

Localització

Badalona

Projecte

Juliol a Novembre 2017

Obra

Març a Octubre 2018

Area

75m² Interior; 7m² exterior

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest