Loading... Loading...

Oficina L264

Reforma interior d'un espai per a estudi d'arquitectura i interiorisme

L’espai destinat al nou despatx de FFWD Arquitectes es situa en un edifici singular de l’eixample de Barcelona. Es tracta d’un immoble d’ús industrial que originalment estava destinat a tallers, i en el que actualment hi trobem diversitat d’espais destinats a usos diversos com ara estudis, tallers i showrooms. L’edifici presenta una endreçada estructura de pilars i una distribució dels diversos departaments que s’ajusta a la retícula estructural.

L’espai disponible ocupa una crugia estructural, des del nucli de comunicacions verticals fins a la façana posterior de l’edifici. Tenim per tant un espai allargat amb una entrada de llum natural al parament oposat a l’entrada del estudi.

Per a la resolució dels elements que habiliten l’espai per al seu nou ús s’ha optat per un sistema d’estanteries industrials d’acer, en clara referència al tipus d’edifici en que es situen les noves oficines. Es tracta d’un sistema modular que permet la configuració de les estanteries laterals, les taules de treball, i l’element central que actua com a separador d’espais.

L’estudi s’organitza en dos àmbits: la sala de reunions en contacte amb l’accés, i l’espai de treball que es situa al fons del local i en contacte amb l’entrada de llum natural. Per a separar aquests dos àmbits es disposa un biombo amb estructura d’acer i ordit tèxtil que abraça l’àrea de reunions sense establir una separació visual total entre els dos àmbits. Aquesta membrana es un element multifuncional que complementa l’activitat de reunió a l’estudi, permetent la col·locació de mostres i la disposició de material de treball suspès de l’entramat tèxtil.

El sistema d’il·luminació s’ha adaptat a la instal·lació existent mitjançant un sistema flexible de punts de llum suspesos. S’ha optat per la utilització de les làmpades despullades fugint d’elements decoratius.

El sistema lumínic és un sistema domòtic que permet adaptar la qualitat de la llum segons el moment del dia. S’han programat seqüències lumíniques que simulen la llum natural i varien al llarg del dia per adaptar-se als ritme circadiari de les persones. D’aquesta forma la il·luminació potencia l’activació mental durant les primeres hores del dia i la creativitat a partir del migdia buscant una estada agradable i una millor productivitat a l’estudi.

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL:

 

 


Despatx FFWD Arquitectes

Projecte

Juny 2018

Execució

Setembre a Desembre 2018

Superfície

55m²

Equip

Laia Guardiola, David Benito, Sara Ortega, Adrián Muñoz

Fotografies

David Benito Cortázar

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest