Gestionem la contractació dels industrials que intervindran en les obres. Controlem les despeses reals de l’obra, per tal que el cost real no difereixi en excés de l’import pressupostat.