Loading... Loading...

El bosc màgic

Concurs d’interiorisme per a la expansió de les botigues Alqvimia.

Els productes d’Alqvimia es fabriquen amb materies primeres naturals i són productes de qualitat en els que la integració i el respecte pel medi ambient són conceptes bàsics de la filosofia de l’empresa. Hem partit d’aquestes premises per reinterpretar i descontextualitzar el concepte de natura, adaptant-lo a un àmbit urbà on es situaran els punts de venda.

L’espai interior de les botigues es transforma en exterior recordant l’entorn natural, que és l’origen dels productes. Un bosc d’expositors, que recorden als arbres, acolliran en les seves irregulars cavitats els productes, que s’exposen de manera singular, fugint de la exposició massiva.

Els expositors es distribueixen lliurement per la botiga i generen un paisatge oníric i natural. La organització del conjunt busca crear un recorregut fluid a través de la botiga, fugint de les perspectives rectes i les simetries. Es busca generar un sistema de circulacions lliure i canviant, on el client pugui deixar enrere el ritme frenètic de la ciutat i emprendre un viatge cap a la escència natural d’ALQVIMIA.

Los productos de alqvimia se fabrican con materias primas naturales y son productos de calidad en los que la integración y el respeto por el medio ambiente son conceptos básicos de la filosofía de la empresa. Hemos partido de este concepto y del entorno natural para reinterpretar i descontextualizar el concepto de naturaleza, adaptándolo a un ámbito urbano donde se situaran los puntos de venta.

El espacio interior de las tiendas se transforma en exterior, recordando el entorno natural que es el origen de los productos. Un bosque de expositores, que recuerda a los árboles, acoge en sus irregulares cavidades los productos, que se exponen de manera singular, huyendo la exposición masiva.

Los expositores se distribuyen libremente por la tienda y generan un paisaje onírico y natural. La organización del conjunto busca crear un recorrido fluido a través de la tienda, huyendo de las perspectivas rectas y las simetrías. Se busca generar un sistema de circulaciones libre y cambiante, donde el cliente pueda dejar a un lado el ritmo frenético de la ciudad y emprender un viaje hacia la esencia natural de ALQVIMIA.

Alqvimia’s products are natural prime matery made, and they are quality products. Integration and enviroment respect are bàsic concepts in the Brand’s filosophy. Thinking about the natural enviroment, que tried to reinvent and decontextualize nature’s concept, while adapting it to an urban area, where the sales points will be placed.

Indoor shop space becomes exterior, as it was a natural space, which is the origin of the products. A cilindrical dispays forest, which are like the trees, contain inside their irregular cavities the products to sell, which are exhibited in a single way, trying to avoid the conventiona massive product exhibition.

The displays are distributed freely in the shop, and they create an oneiric and natural landscape. The whole organization tries to create fluid itineraries through the shop, avoiding straight perspectives and symetries. We tried to generate a free and variable circulations system, where the customer can take appart the stressed city pace, to start a trip to the natural ALQVIMIA’s essence.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

El bosc Màgic

Concurs

Concurs d’interiorisme per a la expansió de les botigues Alqvimia.

Organitzador

El Taller de Alquimia S.L.

Autors

FFWD & Joan Sánchez

Any

Novembre 2006