Loading... Loading...

Rotllanes

Concurs d’idees per una escola bressol a Rubí (Can Serrafossà – La perla)

Les aules són les unitats mínimes de l’escola. És l’àmbit físic on el grup d’alumnes es relaciona entre si. El procés d’aprenentatge no es produeix únicament en un sentit unidireccional educador-alumne, sinó que tots els nens han d’aprendre també de si mateixos i dels seus companys. En moltes ocasions, aquest procés es produeix al voltant d’una rotllana, un cercle de persones que simbolitza la unió i la igualtat entre tots els que la formen.

Cal tenir en compte que els nens tenen la seva propia manera de relacionar-se amb els espais. La claredat espacial és un concepte essencial que defineix no una distribució cartesiana de l’espai, sinó la facilitat del nen per ubicar-se en ell. L’objectiu és aconseguir una distribució de les aules que l’infant entengui ràpidament. Les geometries simples, la identificació cromàtica i l’autonomia de cada aula respecte la resta, aporta claredat i simplicitat.

La unitat-aula es formalitza en un element cilíndric, dividit en dues parts: una aula interior i un pati exterior. L’aula interior és un espai diàfan semicircular que s’obre amb un gran ventanal cap a l’exterior. L’altra meitat s’entén com una prolongació de cada aula cap a l’exterior, un espai de transició entre la protecció del grup i la llibertat de l’entorn natural del pati de joc. És un espai que permet dur a terme activitats docents a l’aire lliure durant els mesos d’estiu.

Las aulas son las unidades mínimas de la guardería. Es el ámbito físico donde el grupo de alumnos se relaciona entre si. El proceso de aprendizaje no se produce solo de manera unidireccional, sinó que todos los niños deben aprender también de si mismos y de sus compañeros. En muchas ocasiones, este proceso tiene lugar al rededor de un corro (rotllana), un circulo de personas que simboliza la unión y la igualdad entre todos los que la forman.

Hay que tener en cuenta que los niños tienen su propia manera de relacionarse con los espacios. La claridad espacial es un concepto esencial que define no una distribución cartesiana del espacio, sinó la facilidad del niño para ubicarse en él. El objetivo es conseguir una distribución de las aulas que el niño entienda rápidamente. Las geometrias simples, le identificación cromática y la autonomía de cada aula respecto al resto aporta claridad y simplicidad.

La unidad aula se formaliza en un elemento cilíndrico dividido en dos partes: una aula interior y un patio exterior. El aula interior es un espacio diáfano semicircular que se abre con un gran ventanal hacia el exterior. La otra mitad, se entiende como una prolongación de cada aula hacia el exterior, un espacio de transición entre la protección del grupo y la libertad del entorno natural del patio. Es un espacio que permite llevar a cabo actividades docentes al aire libre en los meses de verano.

Classrooms are the nursery school basic units. They are the space where children group get related. Learning process does not take part only in one way, nor all children also must learn from themselves and their classmates. Often, this process takes part around a ring (rotllana), a people circle which simbolizes union and equality between its members.

We must take care that children have ther own way to live spaces. Its clarity is an essential concept that defines, not a ortographic distribution of space, but a easy place where the child can understand where he is. The target was to have a classroom distribution that can be understood easily by the child. Simple geometries, chromatic identification and volumes that are independent from others gives us clarity and simplicity.

Classroom unit is formalized in a cylindric element, which is divided in two: an interior classroom, and an exterior playground. The inner space is an open semicircular space that is opened to exterior with a great glass surface. The other half, is understood as a classroom prolongation to exterior, a transition space between the group protection and the playground freedom. It’s a space that allows to have classes in open air during summer time.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Rotllanes

Concurs

Concurs d’idees per una escola bressol a Rubí (Can Serrafossà – La perla)

Organitzador

Ajuntament de Rubí

Any

Març 2007